Toimisto

Muistat varmasti ajan, kun kävit jossain toimistossa monia, monia vuosia sitten. Toimistot pursusivat papereita ja mappeja. Niitä oli hylly kaupalla kaikki seinustat täynnä. Työntekijät olivat uppoutuneet paperikasojen taakse ja osa papereista oli karannut lattialle. Nykyiset toimistot ovat hieman erilaisia, eikö totta?

Siisteys

Miltä nykyiset toimistot sitten näyttävät? Toimistojen yleisilme on pääosin siisti. Paperikasat ja mappipinot ovat historiaa ja tärkeimpiä tietoja saatetaan säilyttää varastoituna mapeissa, mutta lähes kaikki toiminta toimistoissa on siirtynyt tietokoneille. Toisaalta toimistojen yleisilmettä ei välttämättä huomata päivittää eikä uusia ja toimivampia ratkaisuja kehitetä, vaan toimistot näyttävät samoilta vuosi toisensa jälkeen. Hyvä järjestys ja siisteys vaikuttavat kuitenkin positiivisella tavalla työntekijöiden viihtymiseen työpaikalla. Pienet uudistukset ja perusteelliset siivoukset antavat uutta potkua työpäiviin ja vaikuttavat luonnollisesti työtehoonkin. Tätä päivää ovat siivousliikkeet, jotka tarjoavat siivouspalveluita toimistoihin. Varsinkin isoissa toimistoissa itse hoidettu siivous ei välttämättä ole paras ratkaisu, koska ammattisiivoojat hoitavat työn nopeasti, tehokkaasti ja ammattitaidolla. Näin työntekijöillä on mukava, siisti ja viihtyisä työympäristö. Pääkaupunkiseudulla toimiva Timeout siivouspalvelu on erikoistunut ekologiseen siivouspalveluun ja hoitaakin siivouksen asiakaslähtöisesti. Tämä varmistaa toimistoiden erinomaisen siistin ja puhtaan yleisilmeen. He hoitavat myös ikkunan pesut, onhan ikkunoiden puhtaus tärkeä osa työviihtyisyyttä ja toimiston yleisilmettä. Timeout siivouspalvelu tarjoaa myös lahjakortteja, jotka ovatkin oivallinen tapa ilahduttaa myös henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita joulun alla!

Toimistojen historiaa

Palataanpa paperiaikakaudelle. Millaista luulet siivouksen olleen vaikkapa 30 vuotta sitten, kun toimistot pursusivat papereita? Ennen perusteellista siivousta täytyi siirtää paperikasat sivuun ja siivoamiseen meni valtavan paljon aikaa. Siivous oli usein henkilökunnan vastuulla ja usein se tehtiin työajan ulkopuolella muiden tehtävien ohella. Siivousvälineetkään eivät olleet tuolloin nykyisen tasoisia ja sama koski siivoukseen käytettäviä aineita. Siivous oli hidasta ja toimistoissa oli valtava määrä paperipölyä.

Toimistojen yleisilme

Nykyään toimistojen yleisilmeeseen kiinnitetään paljon huomiota. Onhan todettu, että viihtyisässä työympäristössä on viihtyisää ja tehokasta työskennellä. Nykyaikaiset kalusteet tuovat ilmettä ja parempaa ergonomiaa toimistoihin. Viherkasvit luovat viihtyisyyttä ja hyvin valittuina myös puhdistavat huoneilmaa. Erilaiset uudet ratkaisut parantavat työtehokkuutta entisestään. Muutama vuosi sitten markkinoille tulivat toimistoihin ja koteihin laitettavat viherseinät, jotka ovat tehokkaita ilman puhdistajia ja tuovat sopivasti kosteutta toimistojen kuivaan ilmaan korvaamaan ilmastoinnin ilmaa kuivattavaa vaikutusta. Nämä seinät tuovat myös huomattavan paljon viihtyisyyttä toimistoihin.

Tietotekniikka

Tietotekniikan kehittyminen on ollut ehkäpä suurin mullistaja toimistossa työskenteleville. Tietokoneet nopeuttavat työntekoa ja yhteydenpitoa eikä palavereihin tarvitse enää lähteä ja käyttää matkustusaikaa, vaan palaverit hoituvat kätevästi netin tarjoamien palveluiden kautta. Tietotekniikka ja tallennustila ovat mahdollistaneet mahdollisimman vähäpaperiset toimistot. Tämä on tuonut paljon etuja esimerkiksi tilan säästämiseksi. Samoin toimistojen ilma on puhdistunut paperipölyistä. Tietotekniikka on mahdollistanut myös etätöiden tekemisen. Etätyöt ovat osaltaan vähentäneet toimistojen siivoustarvetta, mutta flunssakaudet ja erilaiset virukset ovat osaltaan korostaneet siivoustarvetta myös toimistoissa. Tietokoneetkin tarvitsevat puhtaan ympäristön ja toimiakseen täydellä teholla ja siksi on suositeltavaa huolehtia toimistoon siisteydestä erityisen huolella.

Henkilökunta

Siivousvälineet

Toimistojen siisteys ja yleisilme vaikuttaa henkilökunnan viihtyvyyden lisäksi myös terveydellisiin asioihin. Pölyinen huoneilma altistaa työntekijät sairauksille poissaoloille ja tämä puolestaan lisää työtaakkaa työpaikoilla. Tästäkin syystä huolellinen siivoaminen työpaikoilla on erityisen tärkeässä roolissa. Toimiston yleisilme vaikuttaa myös työilmapiiriin ja työnteon tehokkuuteen. Mikäli toimistoissa on mahdollista tehdä rennompia työntekoalueita tai kulmauksia, motivoivat ne tekemään töitä aina vain tehokkaammin. Rennommissa työtekotiloissa myös ideat ja innovaatiot pääsevät valloilleen henkilökunta pääsee osaltaan vaikuttamaan työnteon tehostamiseen. Tietenkään esimiehen roolia ei voida unohtaa työntekijöiden työn viihtyisyydessä ja tehokkuudessa.

Suomessa toimistoissa on töissä paljon ihmisiä ja vaikka etätyöt yleistyvätkin vauhdilla, tarvitaan edelleen toimistoja. Toimistojen yleisilmeeseen vaikuttaa monet asiat ja myös väreillä saadaan aikaan huomattavaa piristystä työpaikalla. Puhdas toimisto ja raikas ilma työpaikalla auttaa työntekijöitä jaksamaan aina vain paremmin ja saavuttamaan askel askeleelta parempia tuloksia työssään. Tauot ja taukojumpat ja muu yhteinen tekeminen ovat myös tärkeissä rooleissa työntekijöiden hyvinvoinnissa. Työnantajan onkin hyvä harkita erilaisia taukojumppavälineitä kuten keppejä keppijumppaa varten. Hyvä huumori vie toimistoissa pitkälle ja henkilökunta viihtyy tehdessään töitä tehokkaasti siistissä ja viihtyisässä työpaikassa.